Płaca minimalna – czy wzrośnie w 2018 roku?

currency-3048083_1920Podwyższenie płacy minimalnej o 100 zł brutto to tegoroczna propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oszacowano, że w Polsce aż 1,4 mld osób pracuje za najniższą krajową, w związku z tym taki właśnie projekt ministerstwo poddało pod rozwagę Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.

Co to jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi, którego zatrudnił w pełnym wymiarze czasu. To warunek konieczny i niezależny od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji pracownika, jego stażu pracy czy innych czynników składających się na fakt zatrudnienia. Zgodnie z przepisami jest to niepodważalne prawo pracownika, a obowiązek pracodawcy, choć wzrost płacy minimalnej oznacza jednocześnie zwiększenie wysokości świadczeń.

W wyniku jakiejkolwiek podwyżki płacy minimalnej wzrasta składka na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i inne składniki świadczeń. Wzrasta też kwota odprawy w przypadku zwolnień grupowych, wynagrodzenia postojowe, dodatki za pracę w godzinach nocnych oraz podstawa do naliczenia zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Wbrew pozorom taka zmiana płacy minimalnej to często rewolucja w finansach wielu firm. Często też wyższa płaca minimalna sprawia, że wiele osób traci uprawnienia do niektórych zasiłków i dodatków z pomocy społecznej, programu 500+ czy innych programów pomocowych. Oczywiście na pierwszy rzut oka podwyżka to zawsze korzyść dla domowych finansów, niemniej widać, że zjawisko jest bardziej skomplikowane.

Kwota płacy minimalnej na 2018 rok

Niedawno, bo 12 września br. zapadła decyzja, w wyniku której od stycznia 2018 roku płaca minimalna będzie wyższa o 5%, a konkretnie o 100 zł, będzie więc wynosić 2100 zł brutto. To oznacza, że „na rękę” pracownik dostanie 1530 zł. Z wyliczeń ministerstwa wynika, że taka kwota będzie stanowiła 47% wynagrodzenia przeciętnego.

Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

Ten aspekt interesuje osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia. Tutaj, podobnie jak w przypadku całościowej płacy minimalnej, kwota godzinowa najniższego uposażenia podlega ochronie prawnej. Rząd przyjął, że w 2018 roku ma ona wynosić 13,70 zł brutto.

Skutki podwyższenia płacy minimalnej

To zagadnienie trzeba rozpatrywać w dwóch obszarach, jednostkowym i ogólnym. Podniesienie najniższej krajowej ma minimalny wpływ na polepszenie domowych finansów, ponieważ obecna podwyższa przynosi ok 70 zł zysku „na rękę”. Jeśli się okaże, że w wyniku większego dochodu rodzina straci strumień pieniędzy z programów pomocowych lub będzie je otrzymywać w okrojonych kwotach, to paradoksalnie ich finanse stracą na tym rzekomym prezencie.

W jednostkowym ujęciu można też rozpatrywać pracodawców, którzy w wyniku podwyżki płacy minimalnej mogą podejmować decyzje o redukcji zatrudnienia. Staną przed koniecznością uiszczania wyższych opłat towarzyszących zatrudnieniu, a będących obciążeniem po stronie pracodawcy, co może znacznie osłabić finanse niektórych firm.

W ujęciu ogólnym sprawa podwyższenia płacy minimalnej ma siłą rzeczy przełożenie na wzrost cen, zarówno towarów, jak i usług. W ten sposób pracodawcy będą sobie rekompensować zwiększone koszt związane z utrzymaniem pracowników.