Przeanalizuj umiejętności kierowania finansami i zdolności do otwarcia własnego biznesu

Test “Umiejętności kierowania finansami i zdolności do otwarcia własnego biznesu” został stworzony w celu oceny waszych umiejętności zarządzania finansami oraz zdolności do planowania i realizacji własnego przedsięwzięcia biznesowego.

Test ten skupia się na różnych aspektach finansów osobistych, zarządzania budżetem, analizy finansowej oraz umiejętności planowania i prowadzenia własnego biznesu. W trakcie testu będziesz miał/a okazję wykazać się wiedzą z zakresu finansów, zdolnością do podejmowania trafnych decyzji oraz umiejętnością kreatywnego myślenia w kontekście przedsiębiorczości.

Pamiętaj, że test ten ma na celu nie tylko ocenę twoich aktualnych umiejętności, ale także zidentyfikowanie obszarów, które możesz rozwijać. Niezależnie od wyników, traktuj to jako szansę na naukę i doskonalenie swoich zdolności związanych z finansami oraz przedsiębiorczością.

Oto test składający się z kilku pytań na temat “Umiejętności kierowania finansami i zdolności do otwarcia własnego biznesu”:

Pytanie 1: Budżet domowy

Scenariusz: Masz miesięczne przychody w wysokości 5000 złotych. Twoje stałe wydatki, takie jak rachunki, wynajem mieszkania, jedzenie, wynoszą 3500 złotych. Jakie działania podjąłbyś, aby efektywnie zarządzać swoim budżetem domowym?

Odpowiedzi:

 1. Pozostawiłbym nadwyżkę pieniężną na koncie bankowym. 
 2.  Zainwestowałbym nadwyżkę w różne instrumenty finansowe. 
 3.  Stworzyłbym oszczędności awaryjne na nieprzewidziane wydatki. 

Pytanie 2: Kredyt i długi

Scenariusz: Potrzebujesz kredytu na otwarcie własnego biznesu, ale masz już istniejące zobowiązania finansowe, takie jak spłata kredytu studenckiego. Jak byś podszedł do zarządzania tymi długami?

 1. Zgromadziłbym informacje o różnych rodzajach kredytów i wybrałbym najkorzystniejszy. 
 2. Opracowałbym plan spłaty, uwzględniając zarówno bieżące jak i przyszłe zobowiązania.
 3. Unikałbym brania nowych kredytów, skupiając się na spłacie istniejących. 

Pytanie 3: Analiza rynku

Scenariusz: Chcesz otworzyć własny biznes. Jakie kroki podjąłbyś, aby dokładnie zrozumieć rynek i konkurencję?

 1.  Zdecydowałbym się na pomysł, który mi się podoba, bez analizy rynku. 
 2. Przeprowadziłbym badanie rynku, identyfikując potrzeby klientów i analizując konkurencję. 
 3. Zainwestowałbym w reklamę i marketing, aby przyciągnąć uwagę klientów. 

Pytanie 4: Planowanie finansowe

Scenariusz: Twój biznes zaczyna odnosić sukcesy, ale napotykasz nieprzewidziane wydatki. Jak byś się do tego przygotował?

 1. Udałbym się do banku po kolejny kredyt. 
 2. Skorzystałbym z oszczędności awaryjnych, które wcześniej stworzyłem. 
 3. Zredukowałbym koszty operacyjne i poszukał alternatywnych źródeł finansowania. 

Pytanie 5: Umiejętności negocjacyjne

Scenariusz: Jesteś w trakcie negocjacji z dostawcą, który podniósł ceny swoich produktów. Jak byś się do tego przygotował?

 1. Zaakceptowałbym nowe ceny i przekazał je na klientów. 
 2. Poszukałbym alternatywnych dostawców oferujących lepsze warunki. 
 3.  Spróbowałbym negocjować lepsze warunki cenowe z obecnym dostawcą. 

Sprawdź i dodaj liczbę punktów, które uzyskałeś odpowiadając na pytania:  

Pytanie 1: Budżet domowy. Odpowiedzi 1. 2 punkty  2. 5 punktów 3. 4 punkty

Pytanie 2: Kredyt i długi. Odpowiedzi 1. 5 punktów  2.3 punkty 3. 1 punkt

Pytanie 3: Analiza rynku. Odpowiedzi 1.0 punktów  2.5 punktów 3.4 punkty

Pytanie 4: Planowanie finansowe. Odpowiedzi 1.1 punkt  2. 3 punkty 3. 5 punktów

Pytanie 5: Umiejętności negocjacyjne. Odpowiedzi 1.0 punktów 2. 4 punkty 3. 5 punktów

Podsumowanie wyników:

 • 0-6 punktów: Istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy i umiejętności zarządzania finansami oraz przedsiębiorczości. Także możesz doczytać trochę więcej na naszej stronie internetowej, w artykułach o finansach, sekcja “Finhaki”.
 • 7-14 punktów: Umiejętności są na akceptowalnym poziomie, ale istnieje miejsce na dalszy rozwój. Także możesz doczytać trochę więcej na naszej stronie internetowej, w artykułach o finansach, sekcja “Finhaki”.
 • 15-25 punktów: Świadczy o silnych umiejętnościach zarządzania finansami i zdolnościach przedsiębiorczych.

Pamiętaj, że wyniki te mają charakter orientacyjny i służą do identyfikacji obszarów do dalszego doskonalenia.

1 Gwiazda2 Gwiazdy3 Gwiazdy4 Gwiazdy5 Gwiazd (Brak ocen)
Loading...