Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 27.08.2021 r.

  1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Szybka Gotówka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa. Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000461830, posiadająca NIP: 5252554232 oraz REGON: 146670865. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000,00 zł. (zwana dalej „Organizatorem”).
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  4. Warunkiem konkursu jest napisanie zdania konkusowego pod finałową publikacją oraz być aktualnie klientem SG. Co oznacza, że zwycięzca konkursu powinien mieć aktywną pożyczkę w chwili wygranej.
  5. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  6. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu www.facebook.com/szybkagotowka (zwanej dalej “Fanpage”).
  7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
1 Gwiazda2 Gwiazdy3 Gwiazdy4 Gwiazdy5 Gwiazd (1 głosów, średnia: 1,00 z 5)
Loading...